Sąd

Kiedy możemy liczyć na wsparcie radcy prawnego?

Dyskutująca grupa ludzi
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
Są takie chwile w życiu niemalże każdego człowieka, kiedy będziemy potrzebowali skorzystać z fachowej pomocy prawnej. Pewne zagadnienia mogą się dla nas okazać nie do przeskoczenia ze względu na zawiłości prawne, jakie mogą im towarzyszyć.

Roszczenie o zapłatę z reguły rozstrzygane jest w toku postępowania cywilnego

prawo
Source: pixabay
Aktualnie spora część spraw z zakresu postępowania cywilnego dotyczy roszczeń o wypłatę. Zwykle są to okoliczności, w jakich kontrahenci nie opłacają faktur, lub zdarzają się różne komplikacje finansowe w relacjach ze współpracownikami. Zależnie od wielkości kwoty, jakiej dotyczy roszczenie rzecz rozstrzygana jest przez sąd rejonowy bądź okręgowy.

Przeciwdziałanie na przysłany pozew - co wtedy przedsięwziąć?

dokumenty
Author: 5of7
Source: http://www.flickr.com
Dokumentem zaczynającym postępowanie w każdej sprawie jest pozew, którego odpis sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która dostała taki pozew ma możność odpowiedzi na pozew.
Odpowiedź na pozew winna spełniać ogólne warunki dokumentu procesowego. Reakcja na pozew jest również dokumentem procesowym mającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc powinno się podać zwięźle stan kwestii, wypowiedzieć się co do stwierdzeń strony przeciwnej i argumentów przez nią powołanych, również określić argumenty na poparcie własnego stanowiska w sprawie.

Gdzie się wybrać: do kancelarii radcy prawnego czy do kancelarii adwokackiej? Sprawdź na ten temat więcej

biuro
Author: Kristin Nador
Source: http://www.flickr.com
Czy trend do rozwiązywania waśni, poprzez obsługę prawnika jest dostrzegalna tylko przez niektórych? W ostatnich latach widoczny jest zapotrzebowanie na prawników. Czasami jednakże zwolennicy rozstrzygania konfliktów na wokandzie sądu, mają zazwyczaj swoje sprawdzone firmy. Jest również jednakże dużo takich, którzy nie posiadają wiedzy do kogo się zgłosić. Możliwości bywa bowiem dużo.

Co jest konieczne, żeby móc samodzielnie stworzyć legalnie swoją fundację?

oszczędności
Author: Brian Hawkins
Source: http://www.flickr.com
W dzisiejszych czasach moglibyśmy pomagać potrzebującym osobom nawet nie wychodząc z mieszkania. Przykładowo oddając swoje roczne zeznanie skarbowe, moglibyśmy oddać 1procent wyznaczonej przez siebie tak zwanej organizacji pożytku publicznego.

Adwokat jako przedstawiciel w sądzie we wszelkich możliwych typach spraw

komunia święta
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
Studia prawnicze nie zapewniają praw do czynienia funkcji adwokata. Jest to o dużo dłuższy proces czasowy, w który wlicza się dodatkowo kilkuletnia aplikacja i pozyskiwanie praktyki pod okiem utytułowanych adwokatów.

Odwołanie od wyroku – obowiązujące na terenie naszego kraju procedury

odwołanie od wyroku
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Prawo procesowe, które dostępne jest w Polsce dopuszcza możliwość składanie odwołania po wydanym orzeczeniu o wyroku. Bywa to dopuszczalny przez prawo procesowe krok, który umożliwia odwołanie się od wyroku sądowego wydanego w pierwszej instancji. Apelacje składa się do sądu drugiej instancji.

Pages